THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Stt Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Mô tả công việc
1 Quản lý cửa hàng 1 Bình Dương Chi tiết
2 Nhân viên Đồng bộ nguyên phụ liệu 2 Phước Long Chi tiết
3 Nhân viên Quản lý đơn hàng thành phẩm 2 Dầu Tiếng Chi tiết
4 Chuyên viên Visual Merchandiser 1 Bù Đăng Chi tiết
5 Chuyên viên Kế hoạch hàng hóa 1 Đồng Xoài Chi tiết
6 Chuyên viên Quản lý ngành hàng 2 Đồng Phú Chi tiết
7 Chuyên viên ODOO (Python) Developer 1 Phú Riềng Chi tiết
8 Nhân viên Dịch vụ bán hàng 3 Bù Đốp, Phú Giáo Chi tiết
9 Nhân viên Tiếp thị/Marketing 1 Bình Dương Chi tiết

NỘP HỒ SƠ ỨNG TUYỂN

Bạn hãy tải và làm CV tuyển dụng theo mẫu tại đây trước khi nhập các thông tin.